De toegang tot het Oude Dorp wordt geregeld met verzinkbare paaltjes waarvoor een toegnagspas nodig is.
De toegang tot het Oude Dorp wordt geregeld met verzinkbare paaltjes waarvoor een toegnagspas nodig is. Gemeente Amstelveen

Uitstel en mogelijk afstel invoering betaald parkeren in Oude Dorp

Verkeer en vervoer

AMSTELVEEN Het college van B en W heeft besloten om de invoering van betaald parkeren in het Oude Dorp tot nader order uit te stellen. De raad had op 17 februari 2021 besloten betaald parkeren te willen invoeren op basis van parkeerdrukmetingen en verzoeken van bewoners vanwege de hoge parkeerdruk. Wel verzocht de raad daarbij vooraf berokkenen te raadplegen. Inmiddels lijkt de urgentie voor invoering van betaald parkeren volgens het college echter verdwenen te zijn, vanwege de verkeersluwe herinrichting van het Oude Dorp. 

De gemeente heeft vorig jaar overleg met ondernemers in het Oude Dorp gevperd. Zij gaven aan het ongelukkig te vinden nu met kosten voor parkeervergunningen te worden geconfronteerd terwijl zij nog herstellende waren van de financiële effecten van de coronacrisis. Ondernemers verzochten wel om uitbreiding van de blauwe zones (parkeren met parkeerschijf) om de bereikbaarheid van de winkels en bedrijven te verbeteren. Het college kondigt aan daar op korte termijn mee aan de slag te gaan.

AUTOLUWE ZONE Van bewoners van het Oude Dorp krijgt de gemeente volgens het college al geruime tijd geen meldingen meer over parkeeroverlast of de vraag wanneer het betaald parkeren ingevoerd gaat worden. ‘Wellicht heeft dit te maken met het feit dat het Oude Dorp bij de herinrichting een autoluwe zone is geworden, waardoor enkel nog bewoners en ondernemers/leveranciers het Oude Dorp in kunnen en de beschikbare parkeerplaatsen binnen dit gebied voor bewoners volstaan.’

Gezien deze ontwikkelingen vindt het college dat het invoeren van betaald parkeren met vergunning op dit moment onvoldoende bijdraagt aan het vergroten van de leefbaarheid in het Oude Dorp. Als blijkt dat bovenstaande de parkeerproblematiek dusdanig oplost, kan dat volgens B en W zelfs reden zijn om het besluit voor het invoeren van betaald parkeren in het Oude Dorp te herzien. Invoering van betaald parkeren met vergunning in het Oude Dorp wordt nu in ieder geval tot tenminste 2023 uitgesteld. ‘In de tussentijd houden wij een vinger aan de pols en monitoren wij de parkeerdruk nauwlettend. Ook gaan wij aan de slag met een mobiliteitsplan voor medewerkers en bezoekers van het raadhuis,’ aldus B en W.

advertentie