De Urbanuskerk in Bovenkerk.
De Urbanuskerk in Bovenkerk. Eddie de Blieck/BDU

Een dagje Lourdes in Bovenkerk Amstelveen

29 maart 2024 om 07:30 Religie

AMSTELVEEN Vrijdag 5 april staat de Maria Parochie in Bovenkerk Amstelveen volledig in het teken van Lourdes en het reliek van de H. Bernadette. Daartoe is ook een Mariabeeld en een stukje van de grot uit Lourdes te bezichtigen.

RELIEK BERNADETTE SOUBIROUS

Een bijzondere schrijn met een reliek van Bernadette Soubirous (een stuk van het gebeente) komt namelijk in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang in alle zeven Nederlandse bisdommen. Op al die plekken worden vieringen, processies en activiteiten rond de reliek georganiseerd. Meestal in basilieken, maar voor Amstelveen wordt een bijzondere uitzondering gemaakt. De St Urbanuskerk van de H Mariaparochie heeft de eer om de reliek tentoon te stellen. Pastor Eugene Jongerden is daar dankbaar voor en bedankt alle vrijwilligers voor het vele werk om van 5 april een prachtige dag te maken.

PROGRAMMA

Het programma in de St Urbanuskerk in Bovenkerk op 5 april begint ’s ochtends om 7.00 uur met een inloop en stilte in wake. De hele dag door zijn er verschillende activiteiten, zoals een pontificale Hoogmis om 10.30 uur, een film over Lourdes en de dag wordt afgesloten met een lichtprocessie om 20.30 uur. Natuurlijk is er alle gelegenheid om te gedenken, te luisteren te bidden en een kaarsje opsteken bij Maria. 

Wie belangstelling heeft om deze dag mee te maken, kijk dan voor het volledige programma op www.heiligemariaparochie.nl.  Ook is hier meer informatie te vinden over de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden. Van de viering wordt een livestream opname gemaakt, deze is ook te volgen via de website.

Wie is Bernadette Soubirous?

Bernadette Soubirous (1844-1879) is een katholieke heilige. Ze kreeg bekendheid vanwege visioenen waarin Maria aan haar verscheen. Ten tijde van de verschijningen is Bernadette 14 jaar. Zij is de oudste dochter van de familie Soubirous. Het gezin woont in -door armoede en werkloosheid gedwongen - het ‘Çachot’, een vroegere gevangenis. Vandaar gaat Bernadette met haar zusje en een vriendinnetje buiten de stad hout sprokkelen langs de oever van de Gave. 

Als Bernadette haar kousen uittrekt om door het water van het Molenkanaal de andere meisjes te volgen, hoort zij plotseling het geluid van een windstoot. Als zij dat een tweede maal hoort, kijkt zij naar de grot in de nabijgelegen rotswand, de rots van Massabielle. Ze ziet dan iets wits, een vrouw in een zee van licht met een rozenkrans in de hand. Een beetje bang pakt Bernadette haar eigen rozenkrans. Ze knielt en wil een kruisteken maken. Dat lukt haar niet. Pas als de vrouw het haar heeft voorgedaan kan ook Bernadette het kruisteken maken. In totaal zal Maria 18 keer verschijnen aan Bernadette. Tijdens de 16e verschijning op 25 maart 1858 maakt Maria haar naam bekend aan Bernadette, ‘Ik ben de onbevlekte ontvangenis’, ofwel de Heilige maagd Maria. 

Op 16 juli 1858, op het feest van Onze Lieve Vrouw op de Berg Karmel, verschijnt Maria voor de laatste keer aan Bernadette. Bernadette verklaart later dat zij deze vrouw nog nooit zo mooi gezien heeft. 

VERERING VAN RELIEKEN

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relieken speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de reliek van de H. Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.


De relieken die te zien zullen zijn in de St. Urbanuskerk in Bovenkerk. Foto’s: Aangeleverd.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie