Op woensdag 15 maart vinden verkiezingen plaats voor Provinciale Staten en de besturen van de de waterschappen.
Op woensdag 15 maart vinden verkiezingen plaats voor Provinciale Staten en de besturen van de de waterschappen. Gemeente Amstelveen

Verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschapsbesturen op 15 maart

10 februari 2023 om 07:00 Politiek

AMSTELVEEN Op woensdag 15 maart vinden er verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en de waterschapsbesturen. Inwoners mogen die dag dus twee stemmen uitbrengen: één voor het provinciebestuur én één voor het waterschap. In Amstelveen is dat voor de meeste inwoners het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, maar een klein deel van het grondgebied van de gemeente valt onder het Hoogheemraadschap Rijnland. 

Burgemeester Tjapko Poppens benadrukt dat het belangrijk is om te gaan stemmen. “Zowel de provincie als de waterschappen gaan over belangrijke, actuele onderwerpen, zoals de energietransitie, duurzaamheid, wonen, bereikbaarheid en schoon water. Zaken die uw directe omgeving raken. Ga dus stemmen op 15 maart,” aldus de oproep van de burgemeester. 

Voor wie nog niet weet op wie zij of hij moet stemmen, komen er verschillende stemwijzers waarmee gekeken kan worden welke partij het beste past bij zij of haar standpunten. 

STEMPASSEN

Rond 24 februari krijgen de inwoners hun stempassen thuis in de bus. De stembureaus zijn op 15 maart open van 7.30 tot 21.00 uur. Om te kunnen stemmen hebben keizers de stempassen voor beide verkiezingen en een identiteitsbewijs nodig. Dat identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Stemgerechtigde inwoners kunnen stemmen in ieder stembureau in Amstelveen. Alle stemlokalen zijn ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Op de kandidatenlijst die inwoners begin maart ontvangen, staat een overzicht van alle stemlokalen in Amstelveen.

VOLMACHT

Wie zelf niet kan stemmen, kan een volmacht afgeven. Daarvoor moet de achterkant van de persoonlijke stempas ingevuld worden. Dat kan tot op de dag van de verkiezingen. Een volmacht is alleen geschikt als de persoon die namens betrokkenen gaat stemmen, zelf ook in Amstelveen stemt. De gemachtigde moet de stempas van de volmachtgever en (een kopie van) het identiteitsbewijs van de volmachtgeven meenemen. Een kopie van een identiteitsbewijs kan ook via een Smartphone worden getoond. Stemgerechtigden mogen per verkiezing voor maximaal twee personen bij volmacht stemmen. Dat alleen tegelijk met het uitbrengen van de eigen stem voor de ProvincialeStaten en het waterschap. Stemmen voor een volmachtgever kan daarbij alleen als het om hetzelfde waterschap gaat.

KIEZERSPAS 

Wie in een andere gemeente binnen zijn of haar waterschap of provincie wil stemmen, moet een kiezerspas aanvragen. Dit kan schriftelijk of door een afspraak te maken op het raadhuis. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart binnen zijn bij de gemeente. Aan de balie van het raadhuis kunnen betrokkenen tot dinsdag 14 maart 12.00 uur terecht. Dezelfde procedure en termijnen gelden ook voor kiezers die iemand die in een andere gemeente woont, willen machtigen om voor hem of haar te stemmen.

Wie rond 24 februari geen stempas heeft ontvangen, of zijn of haar stempas daar kwijt is geraakt, wordt opgeroepen om zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan te vragen bij de gemeente. Dit kan schriftelijk via een formulier op de website van de gemeente of door een afspraak te maken op het raadhuis. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart binnen zijn bij de gemeente. Aan de balie van hetraadhuis kunt u tot dinsdag 14 maart 12.00 uur terecht.

HULP BIJ HET STEMMEN

Voor mensen met een beperking zijn er verschillende websites met extra uitleg en hulp bij het stemmen. Meer informatie is onder meer te vinden op www.hoewerktstemmen.nl en www.alzheimer-nederland.nl/stemmen

Inwoners die door een lichamelijke beperking zelf niet kunnen stemmen, mogen hulp krijgen in het stemhokje. Dat geldt bijvoorbeeld voor slechtzienden of blinden of voor mensen met de ziekte van Parkinson hebt. Ze kunnen zelf iemand meenemen om te helpen of een stembureaulid om hulp vragen.

Dit jaar heeft gemeente Amstelveen voor het eerst een stembureau met een speciale stemmal met audio-ondersteuning voor kiezers met een visuele beperking. Met behulp van deze stemmal kunnen deze kiezers zelfstandig stemmen. De stemmal komt te staan in het stembureau op Wijksteunpunt Middenhof. Kijk voor meer informatie op: Kiezers met een visuele beperking. Verder hangt in alle stembureaus een vergrote kandidatenlijst en een leesloep die de tekst op het stembiljet vergroot.

Meer informatie over de verkiezingen is te vinden op: amstelveen.nl/verkiezingen, noord-holland.nl/Bestuur/Provinciale_Staten/Verkiezingen_2023 en agv.nl/waterschapsverkiezingen

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie