Voor het eerst in 30 jaar verschijnt er een boek over de geschiedenis en glascollectie van Museum JAN. Wethouder Herbert Raat ontving vrijdag het eerste exemplaar.
Voor het eerst in 30 jaar verschijnt er een boek over de geschiedenis en glascollectie van Museum JAN. Wethouder Herbert Raat ontving vrijdag het eerste exemplaar. naomi heidinga

Proef met meerjarige subsidie voor culturele instellingen geslaagd

21 juni 2021 om 15:00 Politiek

AMSTELVEEN Om de culturele infrastructuur op peil te houden, ontwikkelt de gemeente Amstelveen een flexibele meerjarige subsidieregeling. Onder meer Museum JAN doet sinds 2019 mee aan een proef waarbij het subsidie ontvangt voor een periode van drie jaar. Het college van B en W en de gemeenteraad toetsen gedurende deze periode op vaste momenten de gemaakte afspraken. Uit een tussenevaluatie blijkt dat het museum met de verleende subsidie het optimale maatschappelijke effect bereikt. De meerjarige subsidieregeling lijkt hiermee haar vruchten af te werpen.

Deze manier van subsidiëring is een opmaat naar een meerjarige subsidiestructuur die momenteel in ontwikkeling is en die in november 2021 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Indien de gemeenteraad instemt met de nieuwe subsidiesystematiek, ontvangen instellingen de meerjarige subsidie als basis en kunnen zij voor eventuele aanvullende financiering een aanvraag doen voor projectsubsidies. Het nieuwe subsidiebeleid moet instellingen stimuleren om te blijven vernieuwen en mogelijkheden te creëren om in te springen op nieuwe ontwikkelingen. De gemeente moedigt instellingen aan om samenwerkingen aan te gaan met andere culturele partners, onderwijsinstellingen en lokale ondernemers om het aanbod te verrijken.

VINGER AAN DE POLS “Ons doel is ervoor te zorgen dat elke geïnvesteerde euro in kunst en cultuur gebruikt wordt om de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur te vergroten. Het ontvangen van subsidie mag niet vanzelfsprekend zijn”, zegt wethouder Herbert Raat (kunst en cultuur, financiën). “Met deze subsidieregeling kunnen wij jaarlijks een vinger aan de pols houden en de instellingen hebben de zekerheid van een driejarige subsidie als zij zich aan de voorwaarden houden. We zien aan Museum JAN dat dit goed kan werken. Door Marieke Uildriks en de raad van toezicht is het museum een trekker geworden voor het Oude Dorp. Dat is zowel cultureel als economisch van belang. Door een uitgekiende marketingstrategie en het zoeken naar samenwerkingen hebben zij het optimale maatschappelijke effect bereikt. Ik zou graag zien dat we dit binnen de gemeente breder gaan inzetten onder maatschappelijke instellingen.”

VERLENGING SUBSIDIE Voor Museum JAN loopt dit jaar de huidige subsidieperiode af. Omdat de coronacrisis gevolgen heeft voor de exploitatie kan op dit moment geen eindevaluatie plaatsvinden. Om een definitief oordeel te kunnen vormen over het volledige potentieel van het museum heeft het college van B en W dinsdag voorgesteld om de huidige subsidieregeling voor een jaar gedeeltelijk voort te zetten. Hierover neemt de gemeenteraad op 7 juli een besluit. Medio 2022 volgt een eindevaluatie van de subsidierelatie met Museum Jan.

MOTIE De meerjarige subsidieregeling sluit aan bij de motie die de gemeenteraad op 24 maart heeft aangenomen en waarin staat dat zij wil dat het college kaders stelt voor subsidieontvangers om het maatschappelijk effect te verhogen en te sturen op meer onderlinge samenwerking. De opzet van deze meerjarige subsidieregeling lijkt hierin te voorzien.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie