Afbeelding
Pixabay

Amstelveen gaat leraren ondersteunen

5 september 2019 om 16:00 Onderwijs

AMSTELVEEN Gemeente Amstelveen wil leraren zo goed mogelijk gaan ondersteunen in hun werk. Dat is volgens het college van B en W nodig omdat de klassen vol raken en er veel verschillende talen worden gesproken. Ondersteuning van leraren is een van de speerpunten uit de door B en W vastgestelde Onderwijsagenda 2019-2022. Er is

"Amstelveen is een groeiende gemeente met een groot percentage internationale inwoners," zegt wethouder Frank Berkhout (onderwijs). "Dat heeft invloed op het onderwijs; het is enerzijds een verrijking en aan de andere kant zorgen de groei en internationalisering voor uitdagingen in de klas. De klassen raken vol en er worden veel verschillende talen gesproken. Dat legt druk op onze leraren. Eén van de speerpunten uit de onderwijsagenda is onze inzet om leraren zo goed mogelijk te ondersteunen in hun werk. Daarnaast willen we graag dat Amstelveen aantrekkelijk blijft voor leraren om er te werken. Dat vraagt om meer dan een leuke baan, ook huisvesting, bereikbaarheid en toekomstperspectieven spelen daarbij een rol."

In de Onderwijsagenda geeft de gemeente aan hoed zij de scholen gaan ondersteunen de komende jaren. De schoolbesturen zijn en blijven verantwoordelijk voor goed onderwijs. De gemeente faciliteert met huisvesting en ondersteunt de scholen op grote overkoepelende thema's.

Om alle kinderen de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen wordt ook de samenwerking en aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs verder versterkt. Op iedere basisschool is een jeugdhulpverlener van de gemeente aanwezig, op middelbare scholen een maatschappelijk werker. Ook is er extra hulp op plekken waar dat nodig is, zoals op speciaal basisonderwijs. Daarnaast is er veel aandacht voor voorschools onderwijs, gericht op taal en vroeg signaleren van eventuele ontwikkelproblemen.

Verder zet de gemeente in op schoolverlaters en jongeren zonder werk. Alle jongeren boven de 18 zonder baan of opleiding worden benaderd en hulp aangeboden. "Een betaalde baan is nog altijd de beste manier om een zelfstandig leven te kunnen leiden. Daarom zetten we er breed op in om iedereen een goede opleiding en daarna kansen op een baan te bieden," aldus wethouder Berkhout.  

Het college van B en W heeft de onderwijsagenda ter behandeling aangeboden aan de gemeenteraad.


 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie