De nieuw te bouwen gebouwen (geel) in Bankras Kostverloren.
De nieuw te bouwen gebouwen (geel) in Bankras Kostverloren. Afbeelding uit Startnotitie

Weer veel kritiek op bouwplan Bankras Kostverloren

Nieuwbouw

AMSTELVEEN Net als bewoners van Bankras Kostverloren, heeft de gemeenteraad veel kritiek op plannen voor het vernieuwen van het centrum van de wijk. Het college wil daar drie appartementengebouwen met samen 146 woningen plus een multifunctioneel gebouw met daarin een nieuw wijkcentrum, een medisch centrum en een apotheek. 

Omdat bouwplannen de laatste jaren steevast grote weerstand oproepen, wil wethouder Floor Gordon bekijken of de procedures, vooral wat betreft het meepraten van bewoners, anders kunnen, zo bleek donderdagavond in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur.

Drie insprekers uit de wijk uitten donderdagavond hun kritiek: zij vinden de voorgestelde gebouwen te groot en niet passen bij de opzet van de wijk en vrezen een toename van verkeersdrukte en daarmee van onveiligheid, met name voor kinderen. Harold Horsman van de Stichting Allemansbelang stelde dat de gemeente negen jaar lang niet serieus geluisterd heeft naar de bewoners. "Als dat niet alsnog gebeurt, dan halen wij alles uit de kast om de gemeente terug te dwingen naar de tekentafel."

WEERSTAND De raad had ook kanttekeningen. Gonnie van Rietschoten (AVA) zei eigenlijk niet tegen een plan met sociale huurwoningen en koopwoningen in het lage en middeldure segment te kunnen zijn. “Maar het is opvallend dat er bij de laatste startnotities veel weerstand van bewoners is. Bij dit plan zijn er wel rond honderd reacties." Dick Aanen (CDA) vond de term ‘startnotitie’ voor het plan niet passend: "Want er kan alleen nog gesproken worden over marginale aanpassingen. De bewoners willen graag iets met een meer menselijke maat.”

Arnout van den Bosch (PvdA) kon zich bij de kritiek op de 18 meter hoge gebouwen wel wat voorstellen, maar merkte ook op dat de nabije flat aan Den Bloeyenden Wijngaerdt er ver bovenuit steekt. Patrick Adriaans (SP) vroeg zich af of de gemeente bij het plannen maken altijd precies binnen de lijntjes moet kleuren of dat soms iets kleiners ook zou kunnen: "Je mag tot 18 meter hoog, maar moet dan ook alles 18 meter zijn?"

Wethouder Floor Gordon zei dat de gemeente juist enorm zijn best doet om zorgvuldig een balans te zoeken tussen de diverse belangen en de omgeving. "En er is in dit geval al eerder gesproken met bewoners dan gebruikelijk. Verder is het zeker niet het doel het maximum te zoeken.” Gordon toonde zich bereid tot aanpassingen. Raadsleden kunnen in de vergadering van 1 juli aangeven aan welke 'knoppen' zij willen draaien, zij het dat wel de kosten in de gaten gehouden dienen te worden. De verkeerssituatie komt later aan de orde in het kader van het bestemmingsplan.

PROCES De wethouder liet blijken dat ook zij niet tevreden is vanwege de telkens opklinkende kritiek op startnotities voor bouwprojecten “Daarom kijk ik uit naar een initiatiefvoorstel uit de raad voor hoe wij het planproces voor bouwinitiatieven beter kunnen afwikkelen. Wij betrekken bewoners nu bij de concept-startnotitie, maar ik hoor hier van diverse kanten dat we dat eigenlijk al eerder zouden moeten doen."

René de Leeuw

advertentie
advertentie