Afvaldumping naast ondergrondse containers.
Afvaldumping naast ondergrondse containers. Gemeente Amstelveen

Amstelveen gaat acht 'containertuintjes' aanleggen tegen afvaldumping

21 november 2019 om 11:00 Natuur en milieu

AMSTELVEEN De gemeente Amstelveen gaat in 2020 acht 'containertuintjes' aanleggen in wijken waar veel afval naast de containers gedumpt wordt. Op  vier locaties worden omwonenden benaderd met de rvaag of ze het tuintje willen adopteren en de plantjes waar nodig water willen geven. De vier andere worden voorzien van sedumbeplanting. Dat kan volgens de gemeente zowel zonder adoptie door omwonenden, als met adoptie en beperkt water geven. De kosten van circa 16.000 euro kunnen vanuit de zwerfafvalsubsidie van stichting Nederland Schoon worden betaald.

Dat meldt het college van B en W in reactie op door de gemeenteraad aangenomen motie 'Amstelveen schoon'. De raad vroeg daarin ook om verbetering van de informatievoorziening over het scheiden van afval. Het college meldt daarop dat de gemeente een nieuwe serie stickers voor 1.350 containers met meertalige instructie en met vermelding van de boete laten maken. Het vervangen van de stickers op alle ondergrondse containers kost inclusief ontwerpkosten en productie van de stickers naar schatting 25.000 euro. 

HETERDAAD De gemeenteraad riep het college ook om te onderzoeken of er aanvullende handhavingsmaatregelen te treffen zijn om het bijplaatsen van grofvuil bij bekende 'dumping hotspots' tegen te gaan. Volgens de gemeentelijke dienst Handhaving is de spreiding van afval naast containers zodanig dat er geen sprake meer is van bepaalde 'hotspots'. Dat maakt het volgens B en W lastiger om gericht te handhaven, want handhavers kunnen alleen boetes uitschrijven bij het op heterdaad betrappen van een bijplaatsing.' Team Afvalbeheer krijgt volgen het college per werkdag gemiddeld drie meldingen van 'bijplaatsingen'. Het college gaat wel onderzoeken of er maatregelen nodig zijn op gebied van handhaving en wat de kosten hiervan zijn.

PRULLENBAKKEN B en W laten ook onderzoeken of het aantal prullenbakken en ook de inhoud van die prullenbakken in de wijken vergroot kan worden. Dit moet het makkelijker maken om klein afval weg te gooien en dat moet zwerfafval tegengaan. De onderzoekskosten van 15.000 euro worden betaald uit de zwerfafvalsubsidie van stichting Nederland Schoon. Voor de uitvoering is een bedrag van circa 10.000 nodig.

WEEKEND De gemeenteraad vroeg ook om te onderzoeken wat de kosten zijn om in het weekend door een externe partij extra rondes te laten rijden om (grof)vuil bij plaatsingen te verwijderen en volle containers te legen. De kosten kunnen dan als een extra toeslag bij de afvalstoffenheffing doorberekend worden. Volgens het college is daar circa 250.000 euro nodig. 'Een externe partij kan op zaterdag en zondag met een wagen bijplaatsingen weghalen op grond van meldingen of eigen waarneming. Daarvoor is het nodig dat een medewerker van team Afvalbeheer meldingen uit de gemeentelijke systemen doorgeeft en het overslagstation bedient. Het verdient aanbeveling om bij het ophalen van bijplaatsingen in het weekend ook handhavers in te zetten, zeker bij de start ervan. Zonder hun zichtbaarheid schatten wij in dat het aantal bijplaatsingen in het weekend juist zal toenemen,' aldus het college.

Het college neemt voorstellen hiervoor mee bij het opstellen van de perspectiefnota 2021 die in juli wordt vastgesteld.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie