Afbeelding
Pixabay

Amstelveners voelen zich veiliger dan inwoners andere grote gemeenten

1 maart 2022 om 15:30 Maatschappelijk

AMSTELVEEN Inwoners van Amstelveen waarderen hun veiligheid hoger dan de inwoners van veel andere gemeenten met meer dan 70.000 inwoners. Dat is het beeld dat naar voren komt uit de Veiligheidsmonitor 2021 die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 1 maart publiceerde. De Veiligheidsmonitor (VM) verzamelt gegevens over (on)veiligheidsgevoelens van inwoners. Ruim 350 Amstelveners deden mee aan dit tweejaarlijkse representatieve onderzoek.

De VM deed onderzoek naar overlast, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit en tevredenheid over gemeente en politie. Amstelveen scoort op veel onderdelen significant beter dan het landelijk gemiddelde van gemeenten met meer dan 70.000 inwoners. Van de bevraagde Amstelveners ervaart 37,4 procent een vorm van overlast. Vergeleken met de andere gemeenten scoort Amstelveen hiermee goed (landelijk gemiddelde: 51 procent). Het percentage Amstelveners dat slachtoffer is van online criminaliteit is met 17,2 procent iets lager dan landelijk (17,5 procent). Significant minder Amstelveners zijn slachtoffer van vermogensdelicten (7,8 procent) dan landelijk (11,8 procent).

INZET GEMEENTE EN POLITIE Andere positieve ontwikkeling is dat 57,3 procent van de ondervraagden (zeer) tevreden is over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Amstelveen scoort hiermee wederom het beste van de onderzochte steden (landelijk gemiddelde: 42,7 procent). Van de Amstelveners is 29,6 procent (zeer) tevreden over de gemeentelijke handhavers. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde (26,9 procent). Ook blijkt 39,6 procent van de Amstelveners (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in de eigen buurt tegenover 37,2 procent landelijk. 

INVESTEREN IN VEILIGHEID Burgemeester Tjapko Poppens is positief over het feit dat Amstelveen het vergeleken met andere gemeenten op veel fronten goed doet. “Veiligheid is een belangrijk thema in Amstelveen. De uitkomsten van de veiligheidsmonitor laten zien dat het veiligheidsgevoel van Amstelveners op een aantal punten is verbeterd en dat inwoners de inzet van de gemeente en de politie waarderen. Daar staat tegenover dat nog altijd 14 procent van de Amstelveners het slachtoffer wordt van een delict. Dit geeft aan dat wij samen met politie moeten blijven werken aan de veiligheid van Amstelveen.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie