Afbeelding
Gemeente Amstelveen

Alle gemeentelijke panden in 2030 duurzaam en aardgasvrij

11 oktober 2018 om 11:00 lokaal

AMSTELVEEN Het college wil uiterlijk in 2030 alle gemeentelijke panden duurzaam en aardgasvrij. De eerste stap wordt volgend jaar gezet met 4,5 ton investeringen in zeven gebouwen. "Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven," aldus de wethouders Floor Gordon en Frank Berkhout (beiden D66).

Een motie van D66 en BBA eind vorig jaar was reden voor het college om te inventariseren hoe het er bij het gemeentelijk vastgoed voorstaat wat betreft energiebesparing en wat het kost om die gebouwen duurzamer te maken. "We blijken best al een eind op weg," zegt Berkhout. "46 procent van ons vloeroppervlak heeft al een A-label, oftewel 24 van de 69 gebouwen. We pakken nu eerst de gebouwen aan waar we het snelste rendement kunnen behalen, vooral met gevelisolatie. Dat heeft direct effect, dankzij een lager verbruik verdien je de investering meteen terug. Aan gebouwen die binnenkort worden gesloopt, doen we niets meer. Verder is er een categorie gebouwen die maar weinig worden gebruikt, zoals die van scouting. Maatregelen daar leveren nauwelijks rendement op. Over wat we met die gebouwen doen, denken we nog na."

REALISME "We benaderen het met realisme," zegt Gordon. "Het gaat niet om de gebouwen zelf, maar om minder uitstoot van CO2. We investeren daarom eerst in zaken die veel opleveren, bij die eerste stap is dat 48 procent besparing. Een geval apart is het raadhuis. Dat heeft nu label C. Maar we weten nog niet hoe de toekomst eruit ziet wat betreft gemeentelijke samenwerking of wellicht fusies. We wachten met grote investeringen totdat daarover meer duidelijk is. We doen andere gebouwen eerst."

De gemeente wil ook duurzame scholen. "De nieuwste gebouwen hebben al een A of A++ label," zegt Berkhout. "Andere gebouwen, zoals aan de Landtong, worden de komende jaren vervangen. Scholen die nog een tijd mee moeten, willen we ook graag energieneutraal maken. Sommige zijn eigendom van de gemeente, daarnaast hebben wij er een aantal in beheer. Dat laatste geeft kansen om samen met schoolbesturen te werken aan verduurzaming. Wij willen die scholen daar graag bij helpen en zijn met hen daarover in gesprek."

ZEVEN De investering van 4,5 ton in de eerste zeven gebouwen levert naar schatting een 86.000 euro lagere energierekening op, waarmee de investering zich in ruim vijf jaar terugverdient. De volgende serie van dertien gebouwen vergt iets meer dan 1 miljoen euro en heeft met een kostenbesparing van jaarlijks 63.000 euro een wat langere terugverdientijd.

Zodra alle gebouwen een label A hebben, gaat de gemeente zich richten op een aardgasvrije toekomst. Hoe dat gebeurt is nog niet bekend. "Er wordt volop onderzocht wat per buurt de voorkeur heeft," zegt Gordon. "In de regio Noord-Holland-Zuid, waar Amstelveen in zit, onderzoeken provincie en gemeenten samen welke mogelijkheden voor alternatieve energie er zijn. Die kunnen per gemeente sterk verschillen."

Vanwege de nabijheid van Schiphol zijn windmolens hier geen optie, maar er kan wel gekeken worden naar uitbreiding van het warmtenet, waarop een deel van Amstelveen-Noord al is aangesloten. Dat net gebruikt warmte van de elektriciteitscentrale in Diemen. Andere opties zijn alles elektrisch, warmtepompen of biogas. "De energievoorziening van de toekomst op buurtniveau is nog niet bepaald, maar het plan van aanpak aardgasvrij Amstelveen én de regionale strategie komen in 2019 klaar," zegt Gordon. Enige haast lijkt wel geboden, want met Eneco wordt gesproken over eventuele buizen voor het warmtenet onder de te verbreden A9 door.

René de Leeuw

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie