Parkkamer Patrimonium.
Parkkamer Patrimonium. Henk Morel

Lezing in Parkkamer Patrimonium over Amstelveen door de eeuwen heen

8 april 2023 om 08:00 Historie

AMSTELVEEN Anneke Bulk, lid van de Historische Vereniging Amstelveen, verzorgt op zaterdag 15 april om 11.00 uur een lezing in de Parkkamer Patrimonium over Amstelveen door de eeuwen heen. De toegang is gratis.


In de presentatie worden de veranderingen in Amstelveen in de laatste eeuwen besproken, waarbij het gebied van het Oude dorp tot de Kalfjeslaan met zijn heemparken extra belicht wordt.

Amstelveen ontwikkelde zich van een klein boerendorp tot een plaats met nu bijna 95.000 inwoners. Het dorp ontstond in moerasachtig gebied, waarin bewoning mogelijk werd door het aanleggen van afwatering. Er ontstonden rivieren, zoals de Amstel. De schrale veengrond was geschikt voor wat veeteelt en wat landbouw. Na afgraving ontstonden plassen, zoals de Poel. Na het droogmalen van deze plassen ontstond goede vruchtbare grond.

Na 1850 groeide Amsterdam uit zijn voegen en was bouwen voor de stad in het gebied van Amstelland noodzakelijk. Dit leidde ertoe dat een deel van Amstelland grenzend aan Amsterdam eind 19de eeuw en in de 20 jaren van de 20ste eeuw geannexeerd werd. De bevolkingsomvang van Amstelland liep terug van 35.000 naar 5.000 inwoners. Amstelveen was weer een boerendorp, nu grenzend aan de stad Amsterdam.

In de 20ste eeuw veranderde het dorp ingrijpend. Het werd een forensendorp voor Amsterdammers die ruimer en in het groen wilden wonen. Er kwam ook sociale woningbouw. Na de Tweede Wereldoorlog nam de bevolking enorm toe en werd Amstelveen een stedelijke gemeente. Anneke Bulk licht deze ontwikkeling toe met verhalen en beeldmateriaal.

Parkkamer Patrimonium houdt elke maand een buurtcafé. De Parkkamer bevindt zich aan de Amsterdamseweg 304 (achter nummer 306, even naar beneden en bruggetje over). In verband met het beperkte aantal plaatsen, worden belangstellenden verzocht zich vooraf op te geven via: info@uiterton.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie