Voor Amstelveen vormt De Scheg de laatste uitbreidingsmogelijkheid buiten de huidige bebouwde kom. Woningbouw verder ten zuiden van deze locatie is niet mogelijk vanwege beperkingen door regels rond geluidshinder van Schiphol (het Luchthavenindelingsbesluit). De aanwezigheid van vliegtuiggeluid in de omgeving brengt in De Scheg zelf geen extra beperkingen met zich mee voor de bouwmogelijkheden....