De gebied te zuiden van de van Hattumweg waar de nieuwe wijk moet verrijzen.
De gebied te zuiden van de van Hattumweg waar de nieuwe wijk moet verrijzen. Google Streetview

Vaart achter plan voor bouw 797 woningen en school in De Scheg-West

28 november 2021 om 10:00 Nieuwbouw

AMSTELVEEN B en W verwachten op korte termijn het voorontwerpbestemmingsplan voor het deelgebied De Scheg West in procedure te kunnen brengen voor inspraak door de omgeving en de betrokken instanties. In het gebied ten zuiden van Westwijk tussen de Noorddammerweg en de Legmeerdijk moeten volgens het plan 797 en een basisschool verrijzen. De stedenbouwkundige verkaveling is in mei al met de omgeving gedeeld via een goed bezochte digitale informatieavond.

Dat meldt het college aan de gemeenteraad in een update over de stand van zaken net betrekking tot de woningbouwontwikkeling. De volgende stap is het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan. Dat moet begin 2022 gebeuren. Door dit te doen voor de nieuwe Omgevingswet per 1 juli 2022 ingaat, loopt de gemeente geen risico op mogelijke uitdagingen die die wet met zich mee zou kunnen brengen voor het realiseren van woningbouw in dit deelgebied van De Scheg.

De Scheg is de laatste grote uitbreidingswijk van Amstelveen die ten zuiden van Westwijk wordt gebouwd. De wijk wordt gefaseerd ontwikkeld. Er komen woningen in de vrije en middeldure (huur)sector. In totaal komen er circa 1.300 woningen in de nieuwe wijk. Naar verwachting gaat volgend jaar de bouw van De Scheg Oost van start (tussen de spoorlijn en de Bovenkerkerweg). Hier komen 172 woningen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie