Het Amstelveense college van B en W somt de kansen voor het eigen grondgebied op vooruitlopend op de ondertekening van het Gebiedsconvenant voor de ontwikkeling van de Westeinderscheg. Dat is de nieuwe naam voor het gebied dat loopt vanaf het IJ in Amsterdam, langs het riviertje de Schinkel, de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos via de Bovenlanden in Aalsmeer naar de Westeinderplassen. De bedoe...