In de Operabuurt (omgeving Parelvisserslaan) hebben zaterdag in totaal veertien mensen van jong tot oud meegedaan, meldt Jacqueline Quarles, de lokale coördinator van de opruimactie.  In Bovenkerk gingen naar schatting 25 bewoners op pad om zwerfvuil op te ruimen. In Elsrijk waren dat er circa 30, in Bankras 24, in Waardhuizen/Middenhoven 18, in de wijk Groenelaan 10, in Keizer Karelpark (...