Het openbaar vervoer (dat in Amstelveen wordt uitgevoerd door Connexxion en het GVB) lijdt financieel zwaar onder de coronacrisis. Het aantal reizigers nam ten opzichte van 2019 enorm af, terwijl het aanbod aan openbaar vervoer zo goed als in stand bleef omdat het OV als vitale sector is aangewezen.  De inkomsten liepen daardoor enorm terug, terwijl de kosten voor de vervoerders op hetzelf...