De ILT wijst het plan af vanwege de ligging van de locatie in een zone rond Schiphol waar woningbouwbeperkingen gelden. Volgens de gemeente is de bouw van een hotel echter wel mogelijk, omdat het om tijdelijke bewoning gaat. Bezwaarmakers kunnen nog beroep aantekenen tegen de verleende vergunning