Het Amsterdamse Bos ligt grotendeels op het grondgebied van Amstelveen maar is eigendom van de gemeente Amsterdam. Ze hebben gezamenlijk het Bosplan opgesteld. Volgens beide gemeenten is de door velen geuite vrees dat ‘het bos op de schop gaat’ niet terecht. Ze reageren daarmee op de door 8.339 mensen ondertekende petitie ‘Laat het Amsterdamse Bos met rust’. Het verzoekschrift werd op 1 septemb...