De voornaamste aanleiding om bedrijventerrein Legmeer om te bouwen tot woon/werk-gebied is het grote tekort aan passende woningen in de regio Amsterdam en in Amstelveen. De gemeente doet met de nieuwe subsidieaanvraag net als met vorige en beroep op de landelijke Woningbouwimpuls. Die is bedoeld om het woningtekort in ons land in te lopen en het bouwtempo hoog te houden. De regering heeft hierv...