D66-raadslid Saloua Chaara uitte onlangs haar zorgen over de oplopende jeugdwerkloosheid en het tekort aan stageplaatsen. Ze stelde hierover schriftelijke vragen aan het college van B en W.  Volgens Chaara kunnen het ontbreken van werk of stageplek nog jaren doorwerken in het leven van Amstelveense jongeren. “Hierdoor ontstaan al snel andere problemen. Zoals achterstanden, psychische probl...