De afgelopen weken was er veel te doen om de markt die in normale tijd drukbezocht wordt en ook een belangrijke regiofunctie heeft. Op vrijdag 13 maart werd de markt nog afgelast door het college van B en W vanwege de toen net afgekondigde kabinetsmaatregel om geen evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen toe te staan. Om het verspreidingsrisico's in te dammen vond het gemeentebestuur het toen onverstandig om het georganiseerd samenkomen van veel mensen actief mogelijk te maken.

KRITIEK Dat besluit leidde toen op sociale media tot kritiek omdat marktkooplieden hierdoor volgens de criticasters onevenredig benadeeld zouden worden, omdat winkels in het Stadshart wel gewoon open mochten blijven. De situatie was toen echter ook nog anders. Er waren toen nog 'maar' 3 inwoners met het virus besmet in Amstelveen (inmiddels 52) en hamsteren kwam pas dat weekend goed op gang in de supermarkten. Het leidde er toe dat sommige producten niet of lastig verkrijgbaar werden.

VITALE VOEDSELKETEN In dat licht mocht de markt in aangepaste vorm op vrijdag 20 maart toch weer doorgaan.  "Omdat de weekmarkt onderdeel is van de vitale voedselketen en veel inwoners hier hun boodschappen doen, stellen wij de markt open met duidelijke hygiënemaatregelen voor marktondernemers en bezoekers." aldus wethouder Floor Gordon (Economische Zaken) in toelichting op het besluit. De maatregelen hielden onder meer in dat er voldoende afstand moest blijven tussen de verkoper en consument en tussen marktbezoekers onderling (minimaal 1,5 meter). Verder moest hand-op-hand contact voorkomen worden en moesten betalingen zoveel mogelijk via Pinautomaten (die regelmatig schoongemaakt moesten worden) geschieden.

De openstelling van de markt was ook bedoeld om de druk op de supermarkten iets te kunnen verlichten. ''De markt kun je zien als winkelgebied in de buitenlucht, waarbij bezoekers de sociale afstand in acht moeten houden. Het langere tijd geen doorgang vinden van de markten heeft daarnaast enorme financiële gevolgen voor de eigenaren van de marktkramen," aldus wethouder Gordon.

NIEUWE KRITIEK Het weer laten doorgaan van de markt leidde op sociale media echter opnieuw tot kritiek, maar nu van mensen die het onverantwoord vonden om de markt in tijden van toenemende besmettingen niet te schrappen.

EXTRA MAATREGELEN Deze week werden de maatregelen voor de markt verder aangescherpt om een veilig verloop te kunnen garanderen. In het kader van de recente kabinetsmaatregelen werden kramen die geen etenswaren verkopen geweerd om mogelijke drukte tegen te gaan. Ook golden er wederom duidelijke hygiënemaatregelen voor marktondernemers en bezoekers. De marktmeester en handhavers van de gemeente zagen toe op naleving van deze regels. Indien nodig zou er opgetreden worden of zelfs tot sluiting van de markt overgegaan kunnen worden. Zover is het echter niet gekomen.

VERSPREID De kramen worden nu verspreid over de markt opgesteld, zodat het mogelijk wordt om de drukte te spreiden en een onderlinge afstand te kunnen bewaren van 1,5 meter tussen de personen op de markt. Net als vorige week waren géén zitjes en of statafels en proef-bordjes bij de marktkramen toegestaan. Het is ook niet meer de bedoeling dat er etenswaren genuttigd worden op de markt. De marktkooplieden moeten de producten meegeven in meeneemverpakkingen. Tot slot staan er waarschuwingsborden op en rond de markt waarop de regels staan.

Of de markt in deze nieuwe opzet op 3 april weer door kan gaan, hangt uiteraard af van de ontwikkelingen in de komende week. Regels en voorschriften veranderen begrijpelijkerwijs regelmatig in deze bijzondere tijden.