De opstelling met zeecontainers zal de komende twee tot drie jaar blijven staan. Er worden onder meer metingen uitvoeren op het gebied van geluid, wind en temperatuur. De onderzoekers stellen de resultaten van het onderzoek openbaar beschikbaar.