De coronacrisis zorgde ook voor een verdere toename van de zorgen op gebied van de betaalbaarheid van de woning. Sommige huurders zagen hun inkomsten wegvallen, of hun werk verplaatst worden naar een ander land.