GroenLinks en de SP hadden de afgelopen tijd aandacht gevraagd voor de vraag naar sociale huurwoningen met bijeenkomsten, een oproep aan inwoners om in te spreken in een commissievergadering en een protestactie voor aanvang van de gemeenteraadsvergadering. Dit leverde echter niet het gewenste resultaat op. Volgende beide partijen is er een groot tekort aan woningen in het lage segment ..

TOEZICHT PARTICULIERE VERHUURDERS Coalitiepartij PvdA vroeg het college van B en W via een motie wel om extra toezicht te houden op particuliere verhuurders van sociale huurwoningen. Dit omdat er aanwijzingen zijn dat zij deze woningen verkopen of de huurprijzen zodanig verhogen dat ze niet meer in het sociale segment vallen. De partij riep het college op om de mogelijkhede..