Zes insprekers getuigden aan het begin van de vergadering hoe lastig het is om in Amstelveen aan een betaalbare woning te komen, hetzij een sociale woning, hetzij een middeldure woning. Koopwoningen zijn voor de meesten helemaal onbetaalbaar. Verpleegsters en schooljuffen verhuizen naar Almere, woningen worden opgekocht door Indiërs die veel meer dan de vraagprijs betalen, het kan gebeuren dat je op je 27ste al dertien keer verhuisd bent van de ene tijdelijke woning naar de andere en als oudere is het lastig een geschikte kleinere woning te vinden. "De gemeente heeft geen idee hoe groot de nood is," verzuchtte een inspreker.

IN DE STEEK GELATEN Bij GroenLinks kunnen ze zich dat, zeker wat de sociale huursector betreft, wél voorstellen. "Ik heb een dochter van zeven jaar en zij is nu al te laat met inschrijven als woningzoekende opdat ze eenmaal volwassen een woning kan krijgen," aldus GroenLinks-raadslid Cheimaa Aouni. Zij pleitte dan ook nadrukkelijk voor meer sociale huurwoningen: "Temeer omdat jaarlijks door onder meer liberalisering zo'n 250 woningen uit het sociale bestand verdwijnen. Sinds 2011 is geen enkel voorstel voor sociale woningen in de raad behandeld. Het college laat starters, ouderen, leraressen en politieagenten in de steek door te blijven inzetten op doorstroming, maar dat is niet voldoende. Wachttijden lopen op." GroenLinks komt daarom in de raad van 12 februari met een amendement om sociale huurwoningen een belangrijker plaats te geven in de Woonagenda.

EIGEN HAND Volgens Paul Feenstra van de VVD, de partij ook van wethouder Rob Ellermeijer, is de huidige voorraad sociale huurwoningen ruim voldoende. Hij ziet wel mogelijkheden om woningzoekenden beter te helpen. "Allereerst door de toewijzing van woningen meer in eigen hand te houden, opdat meer Amstelveense woningzoekenden geholpen kunnen worden," zei hij. "Momenteel wordt de helft van de vrijkomende woningen toegewezen aan mensen van buiten Amstelveen. Daar zit voor ons een groot probleem. Wij willen meer woningen zelf kunnen toewijzen, sociale woningen, maar ook middeldure. Een groter deel moet kunnen worden toegewezen aan Amstelveners en speciale doelgroepen, zoals leraren en zorgwerkers." Samen met D66 gaat de VVD daar een motie over opstellen.

Feenstra wil verder scheefwoners bewegen tot verhuizen, vooral de bewoners van 750 sociale huurwoningen die anderhalf keer modaal verdienen. "Die woningen zouden direct beschikbaar moeten zijn voor de doelgroep waar sociale huur voor bedoeld is," zei hij. "Verder wil de VVD meer inzetten op eigen woningbezit, zeker nu de hypotheekrente laag is."

KLEINER Volgens Patrick Adriaans (SP) denkt het college als het om doorstroming gaat, vooral aan scheefwoners, die 'zogenaamd in een te goedkoop huis wonen': "Woningen die zij misschien nog net kunnen betalen in de vrije sector zijn een stuk kleiner. Dat is niet aantrekkelijk. We moeten ons daarom niet alleen fixeren op de prijs, maar ook kijken naar vierkante meters en kwaliteit." Gonnie van Rietschoten (AVA) sloot zich daarbij aan: "Gezinnen met kinderen hebben niets aan tweekamerappartementen. Daardoor komt de doorstroming vanuit sociale huurwoningen niet op gang. Voor doorstroming zijn grondgebonden eengezinswoningen nodig. Maar als er zo'n woning vrijkomt, dan wordt die vaak geliberaliseerd en dat leidt tot terugloop van de sociale voorraad."

SERIEUS Volgens wethouder Rob Ellermeijer neemt het college de problemen op de woningmarkt zeer serieus: "De afgelopen jaren zijn er minder woningen gebouwd dan er gebouwd hadden moeten worden. Dat zie je terug in schaarste en hogere prijzen. Maar er hebben nu lange tijd niet zoveel woningen in de planning gezeten. We gaan veel bouwplannen realiseren. Oók sociale huurwoningen: bij Alleman en in de Lindenlaan en ook in De Scheg. Verder komen er middensegment woningen voor één- en tweepersoonhuishoudens, die jarenlang te weinig zijn bijgebouwd, maar ook eengezinswoningen, inclusief gestapelde eengezinswoningen die hetzelfde comfort bieden als de grondgebonden variant."

De wethouder denkt de eerder genoemde 750 scheefwoners met anderhalf keer modaal wel degelijk te kunnen bewegen tot verhuizen: "Uit cijfers blijkt dat door Eigen Haard gebouwde woningen in het middeldure segment voor 80 procent worden toegewezen aan mensen die een sociale huurwoning achterlaten. Dat is een goed resultaat en dat moeten we doorzetten. Ook het verkopen en evenveel bijbouwen van sociale huurwoningen is een uitstekend middel voor het realiseren van doorstroming, evenals het bouwen van kleinere woningen voor ouderen die nu vaak eengezinswoningen bezet houden."

KOOPWONINGEN Het college wil ook inzetten op meer koopwoningen. "Die hebben lagere lasten en je bouwt ermee aan eigen vermogen," aldus Ellermeijer. "Bovendien is de hypotheekrente nu ongelooflijk laag. Dat betekent dat woningen van drie ton niet onbetaalbaar zijn. Het probleem is dat mensen die ze willen kopen, geen hypotheek kunnen krijgen. We zijn daarom met banken in gesprek om voor starters die een koopwoning willen meer financieringsmogelijkheden te creëren, bijvoorbeeld door de inkomenslimiet voor starterswoningen te verhogen. Banken zitten aan allerlei richtlijnen vast, maar toch ben ik optimistisch over de mogelijkheden."

Ellermeijer verklaarde verder voor specifieke doel- en beroepsgroepen, zoals leerkrachten, mensen in de zorg en politieagenten met Eigen Haard in gesprek te zijn om in het komend jaar in het sociale segment tien woningen beschikbaar te maken. Dat klonk Paul Feenstra als muziek in de oren, maar hij vroeg zich af of de wethouder zulke afspraken niet ook kan maken voor middeldure woningen. Ellermeijer antwoordde dit inderdaad te gaan doen met particuliere partijen.

René de Leeuw

René de Leeuw
Foto: René de Leeuw
Paul Feenstra (VVD): "Toewijzing woningen meer in eigen hand nemen."