De huidige situatie op het kruispunt van de Dreesweg met Jupiter en Melkweg wordt door fietsers, voetgangers en automobilisten als rommelig ervaren. Zo is er voor fietsers die van van Jupiter naar Melkweg en omgekeerd rijden halverwege de oversteek geen opstelruimte aanwezig. Het gebeurt daardoor regelmatig dat fietsers tussen het autoverkeer moeten stoppen en dat wordt als onveilig ervaren.