Het voorbereidende werk voor aanleg van beide bruggen is inmiddels gestart. ‘In de periode tot half juni worden er aan de noord- en zuidzijde van de A9 landhoofden (steunpunten, red.) voor de nieuwe bruggen geplaatst. Dat kan geluids- en trillingshinder voor omwonenden met zich meebrengen. Bij de planning van de werkzaamheden houdt Veenix volgens omgevingscoördinator Jara Brinkman rekening met ...