Het gemeentebestuur streeft bij het parkeerbeleid naar een kostendekkende exploitatie. De kosten die het vertrekken van parkeervergunningen en de parkeercontroles met zich meebrengen worden gedekt met de inkomsten van de parkeerboetes en vergunningen. De overige kosten, zoals parkeerautomaten en bebording, worden betaald uit de inkomsten van parkeergelden (gsm parkeren, parkeerautomaten). Betaa...