Eind 2018 bleek de houten damwand onder het deel van het fietspad tussen de Noorddammerlaan en Zetterij in Bovenkerk bezweken te zijn, hetgeen tot wegverzakkingen leidde. Om veiligheidsredenen werd het fietspad (in de volksmond het Zwartepad) toen per direct afgesloten. Fietsers worden sindsdien omgeleid via de Vierlingsbeeklaan in Bovenkerk. Aanvankelijk werd er vanuit gegaan dat de afsluiting...