VVD-raadslid Arjan Gerritsen maakte zijn zorgen over de voorgestelde omleidingsroute eind juli kenbaar in schriftelijke vragen aan het Amstelveense college van B en W. Hij noemde de voorgestelde omleidingsroute er een van de buitencategorie. Hij is blij dat het college zijn bezwaren deelt, zoals uit de inmiddels beantwoorde vragen blijkt. Het college deelt daarin mee niet met de voorgestelde om...