Het betreffende deel van de N201 tussen Aalsmeer en Uithoorn ligt op Amstelveens grondgebied. De maximumsnelheid is hier 80 kilometer per uur. De trajectcontrole is een van de in totaal twintig trajectcontroles die het Openbaar Ministerie op provinciale wegen in heel Nederland in gaat voeren. Tot voor kort waren er alleen trajectcontrolesystemen langs snelwegen. Bekende trajectcontroles in deze regio zijn die op de A10 West en op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht.  

VERKEERSVEILIGHEID De geplande trajectcontroles op provinciale wegen komen op drukbezochte wegvakken met een hoog ongevalspercentage en/of met een hoog aantal snelheidsovertredingen. In Noord-Holland heeft de provincie samen met het Openbaar Ministerie gezocht naar locaties in Noord-Holland die geschikt zijn voor trajectcontroles om zo op deze wegen de verkeersveiligheid te vergroten. Uit analyses is gebleken dat er juist op provinciale wegen relatief meer verkeersslachtoffers vallen dan op andere wegen. Ook is gebleken dat automobilisten zich bij een trajectcontrole over een langere afstand beter aan de snelheid houden. Met de trajectcontroles werken de politie en het Openbaar Ministerie, samen met de provincies en Rijkswaterstaat aan vergroting van de verkeersveiligheid op deze wegen.

Het bepalen van een traject gebeurt in overleg met politie en de wegbeheerder (in dit geval provincie Noord-Holland) en hangt af van de lengte van het traject zonder afslagen. Ook de technische mogelijkheden om het systeem te plaatsen spelen mee bij de keuze voor het traject.

TESTFASE Voor alle trajectcontrolesystemen geldt volgens de woordvoerster van het Openbaar Ministerie dat ze eerst worden getest voordat ze daadwerkelijk worden ingezet voor controle op naleving van de maximale snelheid. "De laatste weken voordat een systeem aan gaat, worden alle processen nog eens uitvoerig getest en doorlopen. Er wordt dus niet continu getest op elke locatie, maar we laten via de borden ‘testfase’ weten dat de systemen nog niet handhaven om verwarring daarover te voorkomen. Een week voordat de trajectcontrole gaat handhaven kondigen we dat aan op de borden met de startdatum," aldus de woordvoerster. Er wordt dan ook een persbericht naar de lokale en regionale media gestuurd om het publiek te informeren.

SLAG OM DE ARM Volgens de planning wordt het trajectcontrolesysteem op de N201 in het najaar (oktober/november) in werking gesteld. "Maar hier houden we wel een slag om de arm. De systemen worden namelijk een voor een getest, en als er een test wat langer duurt schuift alles op."

BEKEURING Bij een trajectcontrole hangen camera's op verschillende punten langs de weg. Ze maken opnames van ieder voertuig dat voorbij rijdt. De computer berekent de gemiddelde snelheid. Als die hoger ligt dan de toegestane snelheid, dan krijgt de betreffende weggebruiker een bekeuring thuis gestuurd. Als de bestuurder zich aan de snelheid houdt, dan worden de opnamen vernietigd. Trajectcontrole is volgens het OM niet bedoeld als vervanging van de flitspalen. Het is een aanvulling op de bestaande controles met flitspalen, laserguns, mobiele radarapparatuur, videosurveillance en dergelijke.

ONGEVALLEN Op de N201 is met name het kruispunt met de Legmeerdijk berucht vanwege het aantal ongevallen dat hier de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Uit analyse is gebleken dat de aanrijdingen vaak worden veroorzaakt worden door een combinatie van hoge snelheid, weinig zicht  en het negeren van het rode verkeerslicht.

Google Streetview
Foto: Google Streetview
De N201 tussen Aalsmeer en Uithoorn ter hoogte van het kruispunt met de Legmeerdijk.