Vooral het beoordelingscijfer op gebied van geschiktheid voor kwetsbare fietsers (heel jong en heel oud) ging fors omlaag van 4.5 in 2018 naar 3.2 in 2020. Ook de beoordeling of het fietsnetwerk logisch is gekozen, de route makkelijk te vinden is en fietsers niet te veel moet omrijden was flink lager. Het rapportcijfer ging van een 4.5 naar een 3.3. Met een totaalscore van 3,4 scoorde Amstelveen nog wel gemiddeld in het onderzoek van de Fietsersbond. 

WERKZAAMHEDEN De lagere waardering is zeer waarschijnlijk onder meer een gevolg van de vele werkzaamheden die momenteel in Amstelveen plaatsvinden en de omleidingen die daarvoor ingesteld zijn. GroenLinks sprak hier al eerder zijn zorgen over uit. Naar aanleiding van het recente onderzoek van de Fietsersbond stelde de partij dat de fietser zich achtergesteld voelt in Amstelveen. 'Er zijn veel slechte gevaarlijke fietspaden en veel onduidelijke omleidingen.'

TOENAME FIETSVERKEER BBA zette de kwaliteit van de fietspaden onlangs weer op de agenda. Dit nadat de ANWB had gemeld dat als gevolg van de coronacrisis landelijk rekening gehouden moet worden met een flinke toename van het fietsverkeer. Ruim een derde van de ondervraagden gaf in het ANWB-onderzoek aan vaker met eigen vervoermiddel te reizen om de drukte in het openbaar vervoer te mijden. De fiets kwam daarbij als meest genoemde alternatief naar voren. De ANWB riep gemeenten op om hun fietspaden hierop aan te passen.

KNELPUNTEN BEKEND BBA vroeg het college van B en W daarom hoe het gesteld is met de kwaliteit van de fietspaden in Amstelveen  en vooral of die zijn ingesteld op een toename van het gebruik. Wethouder Rob Ellermeijer (Verkeer) antwoordde dat een nieuwe beoordeling van het fietspaden niet nodig is. Volgens hem zijn de fietspaden behoorlijk tot goed en zijn eventuele knelpunten waren bij de gemeente bekend. Bovendien is in de Mobiliteitsvisie al rekening gehouden met een te verwachten toename.

LOSSE TEGELS Omdat BBA van inwoners andere signalen kreeg; gingen leden van de fractie en het partijbestuur zelf op onderzoek uit. Daarbij werd vooral gekozen voor met name de veel gebruikte oost-west verbindingen en enkele andere drukke fietspaden. "Natuurlijk zijn er goede fietspaden. Maar uit het onderzoek bleek dat er nog steeds gevaarlijke stukken zijn, veroorzaakt door losse tegels, verzakkingen en onoverzichtelijke bochten,” stelde BBA-gemeenteraadslid Jacqueline Solleveld na afloop. De conclusie van de BBA was dat er nog veel te verbeteren valt.

'ABORTUSPAD' Na de publicatie kreeg de partij veel reacties. 'Tientallen Amstelveners gaven ons concrete voorbeelden van gevaarlijke of onveilige situaties. Een dame uit de wijk Middenhoven kwam met de benaming 'het abortuspad', in de beschrijving die zij gaf van het fietspad tussen Gondel en Turfschip, waarin zij tevens de onderdoorgang bij de Meent als onveilig beoordeelde, aldus BBA in de samenvatting van de reacties

ONLOGISCH Begeleiders van het verpleeghuis aan de Laan van de Helende Meesters, die vaak met hun bewoners in een rolstoel een ommetje maken over het pad naar In de Wolken, wezen op de onlogische aanleg van dat pad. 'Het fietspad eindigt ineens in een voetpad en het voetpad gaat aan de andere kant in eens over in een fietspad. Verwarrend en soms gevaarlijk, omdat deze overgang ook nog eens in de bocht bij het bruggetje ligt.'

GEEN PRETJE Een inwoner uit Elsrijk melde BBA dat het op delen van de ventweg van de Rembrandtweg tussen de Groen van Prinstererlaan en de Lucas van Leydenweg geen pretje is om op te rijden. 'Ik rij daar stapvoets, anders word ik teveel door elkaar gerammeld,' aldus deze bewoner. In de vergadering van het wijkplatform Bankras Kostverloren werd volgens BBA geklaagd over het verdwijnen van het fietspad aan de noordkant van de Oranjebaan. Ook werd gemeld dat er veel ongelijk liggende tegels zijn, ook op de fietspaden aan beide kanten van de Saskia van Uylenburgweg.

EEN EN AL HOBBEL Vanuit Patrimonium kwam de klacht dat de fietspaden tussen het Oude Dorp en de bocht in het Amsterdamseweg niet gebruiksvriendelijk zijn: 'Een en al hobbel.' Een inwoner uit Bovenkerk verbaasde zich erover dat het kazernepad bij Bovenkerk nog steeds gesloten is. De reconstructie van het verzakte wegdek moet daar komende maanden plaatsvinden. 

TE SMAL Een bewoner van de wijk Bankras had volgens BBA een hele studie gemaakt van de fietspaden in Amstelveen-oost, gezien zijn lange lijst met klachten. “De paden aan de Oranjebaan zijn een groot drama, het pad naar Ouderkerk is te smal voor tweerichtingsverkeer en voor de stoplichten Ouderkerkerlaan/Ouverture en de oversteek Oranjebaan moet je te lang wachten en de tijd dat ze voor de fietsers op groen staan is te kort.” Deze bewoner vindt verder de overgang Parelvisserslaan/Ouverture gekunsteld en de roze stroken geven volgens hem slechts schijnveiligheid.

TE ZONNIG BBA concludeert uit haar eigen provisorische praktijkonderzoek en de binnengekomen reacties dat er nog voldoende te verbeteren valt. Ook stelt dat partij dat de wethouder de kwaliteit van de fietspaden te zonnig voorstelde, toen hij de vragen van BBA daarover beantwoordde.

Eddie de Blieck
Foto: Eddie de Blieck
Het Kazernepad in Bovenkerk is al anderhalf jaar afgesloten.