Vooral het beoordelingscijfer op gebied van geschiktheid voor kwetsbare fietsers (heel jong en heel oud) ging fors omlaag van 4.5 in 2018 naar 3.2 in 2020. Ook de beoordeling of het fietsnetwerk logisch is gekozen, de route makkelijk te vinden is en fietsers niet te veel moet omrijden was flink lager. Het rapportcijfer ging van een 4.5 naar een 3.3. Met een totaalscore van 3,4 scoorde Amstelvee...