Het bomen kappen is begonnen aan de oostkant van Amstelveen, bij de Burgemeester Boersweg, en verloopt in westelijke richting, naar het Stadshart en Oude Dorp toe. Het wandelpad langs de Operabuurt is in verband hiermee reeds afgesloten. In het Meanderpark staan diverse hekken en borden klaar om het pad onderlangs de geluidsschermen af te sluiten, maar wandelen kan hier nog wel omdat er nog..

Hoewel Veenix het werk zoveel mogelijk vanaf gemeentelijke wegen uitvoert, kan het soms nodig zijn een rijstrook of vluchtstrook voor korte tijd af te sluiten. Dit gebeurt buiten de spitsen, maar er kan toch verkeershinder door ontstaan.