Het bomen kappen is begonnen aan de oostkant van Amstelveen, bij de Burgemeester Boersweg, en verloopt in westelijke richting, naar het Stadshart en Oude Dorp toe. Het wandelpad langs de Operabuurt is in verband hiermee reeds afgesloten. In het Meanderpark staan diverse hekken en borden klaar om het pad onderlangs de geluidsschermen af te sluiten, maar wandelen kan hier nog wel omdat er nog niet wordt gewerkt. Het pad in het park langs de Meanderflats blijft open. Alle te kappen bomen moeten weg zijn vóór het begin van het vogelbroedseizoen half maart. Vanaf half maart worden nog wel boomstronken gerooid en afgevoerd. Dit duurt tot eind april.

Hoewel Veenix het werk zoveel mogelijk vanaf gemeentelijke wegen uitvoert, kan het soms nodig zijn een rijstrook of vluchtstrook voor korte tijd af te sluiten. Dit gebeurt buiten de spitsen, maar er kan toch verkeershinder door ontstaan.

VLEERMUIZEN Het weghalen van bomen heeft gevolgen voor dieren, zoals vleermuizen die in de bomen wonen. Deze diertjes krijgen vervangende huisvesting in de vorm van vleermuiskasten. Bij het Kazernepad komt een speciaal scherm dat moet voorkomen dat de vleermuizen 'verdwalen'. Vleermuizen vinden hun weg met 'sonar': ze maken geluid en vangen de weerkaatsing daarvan op om een beeld te vormen van hun omgeving. Belangrijke oriëntatiepunten daarbij zijn boomkruinen, maar als er tussen boomkruinen gaten ontstaan van meer dan 15 meter, dan is hun sonar niet effectief meer. De vleermuizen verliezen hun oriëntatie en 'verdwalen'. Het scherm neemt de taak over van de boomkruinen door de geluiden van de diertjes te weerkaatsen.

HERGEBRUIK Met het kappen van de bomen komt veel hout vrij. Dit wordt zoveel mogelijk nuttig hergebruikt, bijvoorbeeld als zaag- en emballagehout voor meubels, plaatmateriaal voor in de bouw en papier. De 13 procent die hiervoor niet geschikt is, wordt gebruikt als brandhout en biomassa.

Amstelveners kregen afgelopen week in het Meanderpark gelegenheid om bomen of struiken voor eigen gebruik uit te graven. Een bewoonster had Rijkswaterstaat gevraagd of ze enkele kleine boompjes mocht weghalen voor haar volkstuin. Dat was goed en Rijkswaterstaat organiseerde zelfs een gelegenheid voor Amstelveners om struiken en boompjes te komen uitgraven.

COMPENSATIE Rijkswaterstaat en de gemeente Amstelveen hanteren de regel dat elke verwijderde boom moet worden gecompenseerd. Buiten de bebouwde kom zorgt Rijkswaterstaat daarvoor, binnen de bebouwde kom doet de gemeente Amstelveen dat. Het gaat behalve om beplanting op de drie overkappingen en de parkstrook langs de Operabuurt. De aanplant van nieuwe bomen en struiken begint in 2024. Ook in het Amsterdamse Bos moeten bomen wijken voor de bredere A9. In de winters van 2016-2017 en 2017-2018 zijn er al nieuwe bomen en struiken aangeplant om in het Bos te kappen bomen te compenseren.

GROTE KLUS De snelweg wordt de komende jaren verbreed van twee keer drie naar twee keer vier rijstroken en tegelijkertijd moet een plezieriger omgeving ontstaan voor mensen die langs de snelweg wonen. Een grote klus die, als alles goed gaat, pas in 2026 is afgerond. Het eerdere idee om de snelweg in een tunnel te leggen, stuitte uiteindelijk op de hoge kosten, maar de weg wordt wel over een lengte van 1,3 kilometer omlaag gebracht. Op drie plekken komen overkappingen over de snelweg heen, waar bovenop groen de boventoon gaat voeren: bij het Oude Dorp, nabij het Stadshart en ter hoogte van het Bovenlandpad. Doel daarvan is de breuklijn die de A9 nu vormt tussen Amstelveen-Noord en –Zuid te hechten. De verdiepte ligging moet bovendien helpen de geluidsoverlast te verminderen.

WEGCAPACITEIT De verbreding is onderdeel van een veel grotere ingreep in het wegennet bedoeld om de wegcapaciteit in de noordelijke Randstad en met name de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere te vergroten. Andere deelprojecten zijn inmiddels voltooid, het gedeelte tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht via Amstelveen geldt als het sluitstuk. De verkeersdrukte op dit stuk weg is sinds de opening in 1969 voortdurend gegroeid. Reden er in 1976 per dag 56.500 auto's overheen, in 2014 waren dat er 130.000 en naar verwachting zijn dat er in 2030 175.000. Daarvoor is twee keer drie rijstroken niet meer voldoende.

VIADUCT Flankerende werkzaamheden om tijdens het werk aan de A9 het verkeer op de Amstelveense wegen in beweging te houden, gaan intussen ook door. Afgelopen week zijn er nieuwe stukken wegdek op hun plek gehesen voor een breder viaduct van de Ouderkerkerlaan over de Beneluxbaan. Aannemer BAM is daar vier nachten mee in de weer geweest. BAM heeft 48 geprefabriceerde betonnen liggers geplaatst van meer dan 20 meter lang en met een gewicht van 24 ton per stuk. Daarnaast plaatste de aannemer 110 funderingspalen, 140 ton wapeningsstaal en 1100 kubieke meter beton voor wanden en vloeren.

Er komt hier een geheel vernieuwd verkeersknooppunt, inclusief een betere overstapmogelijkheid tussen tram en bus en uitgebreide fietsenstallingen. Het werk hier duurt nog tot oktober.

René de Leeuw

René de Leeuw
Foto: René de Leeuw
Het resultaat van de bomenkap nabij de Beneluxbaan.
René de Leeuw
Foto: René de Leeuw
Dikke boomstammen op het talud van de A9.
René de Leeuw
Foto: René de Leeuw
Hekken staan klaar in het Meanderpark om het pad langs de A9 af te sluiten.
René de Leeuw
Foto: René de Leeuw
De verbreding van het viaduct van de Ouderkerkerlaan over de Beneluxbaan.
Gemeente Amstelveen
Foto: Gemeente Amstelveen
Het 's nachts op hun plek hijsen van liggers bij de Ouderkerkerlaan.