Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft dinsdag ingestemd met de startnotitie voor de Westeinderscheg. Het stelde daarbij dat het gewenst is dat de provincie de regie voert over de gebiedsontwikkeling. Die moet in nauwe samenwerking met onder andere gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties tot stand komen. De volgende stap is dat provincie in samenspraak met...