Realisatie van een stadsstrand langs de noordelijke Poeloever werd door het vorige college van B en W (VVD, D66, BBA en PvdA) weer nadrukkelijk op de agenda gezet. ‘Bij onderzoek naar de realisatie zullen niet de beperkingen maar creatieve oplossingen voorop staan,’ luidde de ambitie van de toenmalige coalitie in de Politieke Agenda voor de periode 2014-2018. Dat leidde uiteindelijk in 2017 tot...