Volgens het bosbeheer is het opvallend dat veel bezoekers niet precies weten wat de huisregels van het Amsterdamse Bos zijn. Zo weten hondenbezitters soms niet dat het losloopgebied alleen voor de paden en de daarvoor aangewezen velden geldt en niet voor de omliggende bospercelen. Ook is niet bij alle hondenbezitters bekend dat er in het bos een plicht tot opruimen van hondenpoep geldt. De gedr...