Het is echter maar de vraag of de herverdeling volgens het huidige voorstel met ingang van 2023 doorgaat. Sinds de presentatie is er al veel kritiek, vooral van veel kleinere gemeenten die er op achteruit gaan. Ook de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft in een deze week uitgebracht advies aan de minister forse kritiek geuit. Volgens de ROB is de nieuwe verdeling slechts onder voorwaarden...