‘’We hebben de laagste woonlasten van de regio Amstelland en daar zijn we trots op. De OZB is voor ons geen melkkoe. Maar nu worden we voor ons zuinige beleid gestraft,” stelt Raat. “De vraag is hoe we met de korting door het Rijk de begroting nog rond kunnen krijgen, omdat er geld nodig is voor het op peil houden van belangrijke lokale voorzieningen op gebied van onderwijs, cultuur, sport, gro...