Ruud Kootker kwam met zijn voorstel tijdens de raadsvergadering op 27 mei. Hij reageerde daarmee op een in zijn ogen 'nietszeggende' motie die werd ingediend door Kees Noomen. De VVD-fractieleider stelde daarin voor om het college de ruimte te geven om bestaande plannen in het licht van de coronacrisis te herzien, om zoveel mogelijk belangrijk gemeentebeleid overeind te houden. Een meerderheid ...