MAXIMAAL Fracties en college krijgen in raads- en commissievergaderingen een maximale spreektijd voor alle onderwerpen samen. In de commissies is dat elf minuten per fractie en veertig voor het college. Dit is nuttig om oeverloos geklets te voorkomen. Donderdag stonden er echter twee joekels van onderwerpen op de agenda: de Woonagenda over betaalbaar wonen in Amste...