Het besluit van het AFK was een schok voor het Bostheater. De toekomst van het openluchttheater is daardoor onzeker geworden en de theaterorganisatie beraadt zich nu op alle mogelijkheden om hier iets aan te doen. "We zijn en strijdbare en veerkrachtige organisatie," aldus de directeur van het Bostheater. Het simpelweg verhogen van ticketprijzen is volgens hem geen optie. ''Dat zou de identiteit van het Bostheater aantasten, dat betaalbaar en toegankelijk is voor een breed publiek."

Het theater had 4 ton subsidie per jaar aangevraagd. De adviescommissie Theater van het AFK had aanvankelijk geadviseerd om deze aanvraag gedeeltelijk toe te kennen met een bedrag van 315.000 per jaar. Maar na beoordeling van alle aanvragen uit de theater-sector oordeelde de commissie later dat onvoldoende budget beschikbaar is om de aanvraag van onder meer het Bostheater te honoreren. ''Onze aanvraag is dus positief beoordeeld, maar er is onvoldoende budget bij het fonds om die te kunnen honoreren," stelt de Bostheater-directeur. 

GROOT AANTAL AANVRAGEN Het AFK behandelde in totaal 206 aanvragen, waarvan er 115 zijn toegekend. Vooral in het discipline Theater was er volgens het AFK een ongekend groot aantal aanvragen en was de kwaliteit opvallend hoog. In totaal werd in deze categorie voor 12,9 miljoen euro aan subsidie aangevraagd terwijl er een bedrag van 5,2 miljoen beschikbaar was. Omdat er onvoldoende budget beschikbaar was, werd onder meer ook de aanvraag van De Kleine Komedie (ruim 8 ton per jaar) afgewezen. Het AFK heeft de gemeente Amsterdam inmiddels voorgesteld om een aanvullend budget voor een elftal organisaties beschikbaar te stellen. Op die manier wil het AFK komen tot een meer pluriform, divers en gespreid theaterlandschap. Het Bostheater zit echter niet bij deze elf en kan daar geen hoop uit putten.

ARTISTIEK BELANG De commissie Theater oordeelde aanvankelijk positief over de aanvraag van het Bostheater. Het artistiek belang van het aanbod (theatervoorstellingen, muziekconcerten, jeugdtheater en talentontwikkeling in het Boslab) werd als 'goed' omschreven. Op gebied van belang voor de stad Amsterdam en uitvoerbaarheid van de plannen scoorde het Bostheater voldoende. De voorgenomen plannen borduren in de ogen van de commissie voort op de ingeslagen weg. 'Het kernteam bezit over voldoende kennis en ervaring om tot de beoogde resultaten te komen.'

DIVERSITEIT Op gebied van diversiteit en inclusie is er wel kritiek. De commissie vindt de bijdrage van de plannen van het Bostheater aan 'diversiteit en inclusie' onvoldoende. 'Het plan draagt in artistieke zin nauwelijks bij aan culturele diversiteit van het Amsterdamse cultuuraanbod en het bereiken van een cultureel divers samengesteld publiek,' luidde het oordeel. 

VERSTERKING ORGANISATIE Toch adviseerde de commissie aanvankelijk om de aanvraag van het Bostheater gedeeltelijk te honoreren met een bedrag van 315.000 euro per jaar. 'Dat bedrag is in verhouding met voorgaande periode met een vermeerdering ten behoeve van een versterking van de organisatie en programmeringsbudget.' 

KWETSBAAR Het ging aanvankelijk om een gedeeltelijke honorering van de aanvraag van het Bostheater, omdat de commissie het deel betreffende uitbreiding van de activiteiten met een voor- en najaarsprogrammering afwees. De commissie stelde dat deze uitbreiding de kleine organisatie kwetsbaar maakt, doordat zij niet evenredig meegroeit met het aantal activiteiten en doordat zij zwaar leunt op de inzet van vrijwilligers. De commissie mistte een visie van het Bostheater op verdere versterking van de organisatie en expertise die voor deze uitbreiding nodig zijn. Daarom adviseerde zij  aanvankelijk om niet de volledige aangevraagde 4 ton, maar 315 duizend euro per jaar toe te kennen in de periode 2021-2024.

Maar na beoordeling van alle aanvragen uit de theater-sector bleek dat bij nader inzien toch niet haalbaar te zijn. Er bleek onvoldoende budget beschikbaar om de aanvraag van het Bostheater te honoreren. Hij krijgt nu de komende vier jaren geen subsidie meer van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.  

ONS' LIEVE HEER OP SOLDER Ook in andere sectoren vielen klappen. Zo krijgt Museum Ons' Lieve Heer op Solder eveneens de komende jaren geen subsidie van het AFK. Het kreeg de afgelopen periode ruim zes ton per jaar en in het advies stond dit keer een vergelijkbaar bedrag, maar ook hiervoor bleek onvoldoende budget meer beschikbaar.

De vierjarige regeling werd net als in de aanvraagronde 2017-2020 met 201 procent flink overvraagd. Het beschikbare budget is 19,6 miljoen euro per jaar. Acht adviescommissies hebben de 206 aanvragen in verschillende disciplines behandeld. Van de in totaal 115 toekenningen maakten 87 organisaties ook in de periode 2017-2020 deel uit van het Kunstenplan, 28 organisaties zijn nieuwkomers binnen de vierjarige AFK-regeling.