Het theater moest net als andere culturele instellingen half maart de deuren sluiten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Omdat het aantal besmettingen afneemt, mogen culturele instellingen met ingang van 1 juni weer open voor maximaal dertig bezoekers. Op 1 juli volgt naar verwachting van het kabinet een verdere verruiming naar honderd bezoekers. Daarbij moeten bezoekers wel 1,5 meter afstand van elkaar houden.

VERPLAATST De 1,5 meterregel beperkt de mogelijkheden om de zaalcapaciteit te benutten. Griffioen wil daar komende zomer vooruitlopend op het nieuwe seizoen alvast ervaring mee opdoen. Doordat veel voorstellingen die aanvankelijk voor maart, april en mei gepland stonden naar het najaar zijn verplaatst, kan Griffioen een aantrekkelijk gevulde seizoenstart bieden. Een overzicht van de geplande voorstellingen is al te zien op de website van Griffioen. "We verwachten dat de verkoop daarvoor na midden juni begint," aldus theaterdirecteur Van der Schaaf.

HERZIENE AFSPRAKEN Dat kaartverkoop nu nog niet mogelijk is, komt doordat de Nederlandse theaters en theaterproducenten tijd nodig hadden om tot herziene financiële afspraken te komen. Het ging daarbij zowel om de afwikkeling van het in maart gestaakte afgelopen seizoen als de start van het nieuwe seizoen met veel minder verkoopbare stoelen in de zalen. "Gelukkig is van de week een raamafspraak tot stand gekomen waarin theaters en producenten solidariteit betonen, zodat naar verwachting medio juni theaters de kaartverkoop voor het seizoen '20-'21 kunnen starten." 

ONZEKERHEID Het was volgens Van de Schaaf lastig om een programma voor het nieuwe seizoen samen te stellen in de huidige tijd. "Niet omdat de goede wil ontbreekt, maar omdat er lang onzekerheid was over de heropening van theaters en vervolgens de begrenzing tot 30 en later 100 stoelen de podia te weinig inkomsten gaat bieden."

STEUN Doordat de afgelopen maanden de voorstellingen niet door konden gaan, heeft Griffioen veel inkomsten misgelopen. Het cultureel centrum zal volgens de directeur steun nodig hebben om deze periode door te komen. "Griffioen is het cultuurcentrum van de Vrije Universiteit en dat biedt op korte termijn zekerheid. Maar ook een grote universiteit wordt geraakt door een crisis als deze. Juist omdat wij horen bij een onderwijsinstelling komen wij vooralsnog niet in aanmerking voor algemene steunmaatregelen en zouden wij juist geholpen zijn met specifieke steun voor cultuur. Maar het Rijk, provincie en gemeenten hebben nog onvoldoende overeenstemming daarover bereikt."

EXTRA KOSTEN "Natuurlijk hopen we dat als er voldoende steun via de gemeente Amstelveen beschikbaar komt, ook wij daarvoor in aanmerking komen als onderdeel van de formeel in Amsterdam gevestigde Vrije Universiteit. Tenslotte biedt de Griffioen op Uilenstede al 50 jaar theater, film en cursussen aan waar veel Amstelvers graag gebruik van maken," stelt Van der Schaaf. "We lopen niet alleen inkomsten mis, maar zijn ook gedwongen extra kosten te maken om het gebouw op corona aan te passen en om theater en cursussen ook op video via internet aan te kunnen bieden. Denk daarbij aan camera’s, beeldregie en duurdere internetverbindingen."

VERHUIZING Komend seizoen is voor Griffioen het laatste op Amstelveens grondgebied. Het cultuurcentrum gaat daarna verhuizen naar de VU Campus aan de Boelelaan in Buitenveldert. De coronacrisis heeft vooralsnog nog geen gevolgen voor de planning van de bouwwerkzaamheden op die nieuwe locatie. ''Wij  verwachten nog steeds daar in september 2021 ook onze Amstelveen bezoekers te kunnen verwelkomen," stelt directeur Van der Schaaf.