Het museum voert onder meer aan dat door de gemeente vertrouwen is opgewekt dat het ook na 2023 aanspraak op subsidie kan maken. Dit argument vindt bij de bezwaarschriftencommissie echter geen weerklank. Het in de programmabegroting 2021 genoemde cultuurbudget voor 2024 (waarin de subsidiebijdrage voor het museum wordt genoemd), brengt volgens de commissie niet met zich mee dat het museum daar ...