Digibende is een ontwikkelcentrum voor jongeren tot 28 jaar om ze een steuntje in de rug te geven op weg naar een plek in de maatschappij. Ze hebben vaak een autistische stoornis of zijn hoogbegaafd. Vaak combineren ze Digibende, met een lespakket van onder meer programmeren, games bouwen en robots maken, met school zodat ze niet geïsoleerd raken van de rest van de wereld.