De stichting merkte ook tijdens de eerste lockdown in het voorjaar dat er veel meer animo onder 55-plussers was om zich aan te melden om op een hondje te gaan passen. “Honden vormen een veilige vorm van gezelligheid en een goede stok achter de deur om het huis uit te gaan als er weinig mag,” verklaart Brecht van der Meulen het toegenomen aanbod. De vraag naar oppassers bleef daar echter bij ach...