Amsterdam geeft met de plannen voor ontwikkeling van windenergie en andere duurzame energiebronnen invulling aan het landelijk Klimaatakkoord. Het stadsbestuur heeft de ambitie om de Amsterdam klimaatneutraal te maken. Grootschalige opwekking van duurzame energie speelt daarin een belangrijke rol. Amsterdam wil daarom 50 MW extra windenergie realiseren in de periode tot 2030. Amsterdam telt nu ...