Het college van B en W meldt dat in een brief aan de gemeenteraad. Om snel in te kunnen schatten of een woning wordt gebruikt voor criminele activiteiten ontwikkelt de gemeente samen met TNO een slimme digitale zoekmachine. Hiermee kan sneller en effectiever onderzocht worden waar zich onregelmatigheden voordoen. Nu kan de gemeente via zoekopdrachten in de database wel nagaan bij welke woningen...