Rommelroutes vinden onder meer al langer plaats in Limburg en Zeeland. Sinds 2010 bestaat het fenomeen ook al in Almere. Bewoners van de Stedenwijk en de Bloemenbuurt hadden de Rommelroute in Amersfoort gezien en waren erg enthousiast over dit initiatief en besloten om dat ook in hun respectievelijke woonbuurten te organiseren. Sindsdien kreeg dat in diverse andere wijken van Almere navolging. ...