De werkzaamheden werden woensdagavond toegelicht in een door Rijkswaterstaat georganiseerde digitale presentatie die werd gevolgd door meer dan vierhonderd belangstellenden. De A9 wordt de komende jaren tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht over een lengte van 11 kilometer verbreed van 2 x 3 naar 2 x 4 rijbanen.  Dat moet voor betere doorstroming van het verkeer op het traject ...