De  gemeente Amstelveen liet in 2019 in samenwerking met de politie de eerste ANPR-camera’s plaatsen op vijf locaties op toegangswegen van Westwijk. De gemeente maakte de aanschaf en installatie van de camera's mogelijk, de politie is verantwoordelijk voor het gebruik en beheer. Het systeem werd in juli 2019 in werking gesteld.

VERDACHTE KENTEKENS De ANPR-camera’s leggen kentekens van passerende voertuigen vast. Deze kentekens worden doorgestuurd naar een database van de landelijke politie-eenheid in Driebergen. De kentekens worden vergeleken met een bestand met verdachte kentekens. Iedere keer dat een verdacht voertuig het camerasysteem passeert, krijgt de politie een melding. Vervolgens kan de politie snel en gericht in actie komen.

MAKKELIJK TE VERPLAATSEN Politie en gemeente Amstelveen zijn positief over de resultaten die met het systeem behaald zijn en hebben inmiddels besloten om de camera’s nu structureel in te zetten. Ze zijn relatief eenvoudig te verplaatsen en worden ingezet op locaties waar de politie het meeste effect verwacht. Ze zijn onder meer bedoeld als hulpmiddel om het aantal inbraken in woningen en auto's terug te dringen. Met behulp van het systeem heeft de politie in het afgelopen jaar een aantal voertuigen van verdachten van inbraak aangehouden. De cameraregistratie hielp ook bij de aanhouding van een verdachte van een ernstig geweldsmisdrijf. Ook werden diverse personen aangehouden met openstaande boetes. 

VEILIGER AMSTELVEEN Burgemeester Tjapko Poppens is positief over de inzet van ANPR-camera’s. De camera’s dragen volgens hem bij aan een veiliger Amstelveen en helpen de politie effectief om te gaan met de beschikbare capaciteit. Criminelen komen volgens hem letterlijk eerder in beeld en Amstelveen wordt daardoor minder aantrekkelijk voor inbrekers en andere wetsovertreders.  

AANHOUDINGEN Afgelopen week kwamen met behulp van het systeem enkele drugsgerelateerde zaken aan het licht. Zo werd donderdag 23 juli een man betrapt die onder invloed van drugs achter het stuur zat en in het bezit was van en plastic zakje met harddrugs. De politie kreeg een attentiesignaal toen de man langs een van de ANPR-camera’s reed, vanwege het rijden met een mogelijk ingevorderd rijbewijs. Ook een andere bestuurder die vermoedelijk onder invloed van drugs achter het stuur zat, kon donderdag worden aangehouden na een melding van het ANPR-systeem. Bij deze bestuurder gaf de speekseltest die na zijn aanhouding werd verricht THC aan als 'positief' resultaat. THC is de belangrijkste werkzame stof in wiet.  Ook tegen deze verdachte is proces-verbaal opgemaakt voor rijden onder invloed van drugs. Ee dag eerder kon ook al een bestuurder worden aangehouden die onder invloed van THC reed na een melding via een ANPR-camera op de Amsterdamseweg. In dit geval betrof de het een voertuig waarvan de eigenaar een ingevorderd rijbewijs heeft. De politie heeft het voertuig staande gehouden op de Keizer Karelweg en daar bleek dat de eigenaar de bestuurder was van het voertuig. Bij aankomst op het bureau is er een speekseltest afgenomen bij de bestuurder. Hier kwam een 'positief'' resultaat uit voor THC. Er is proces-verbaal opgemaakt tegen de bestuurder voor het rijden met een ingevorderd rijbewijs en het rijden onder invloed van drugs.

KRITIEK Ondanks de effectiviteit bij bestrijding van de criminaliteit hebben privacydeskundigen ook kritiek op het systeem. Critici hebben het systeem beschreven als een vorm van massatoezicht die alleen te rechtvaardigen is wanneer de noodzaak daartoe is aangetoond. Sinds 1 januari 2019 mogen de camerabeelden 28 dagen worden bewaard en de politie kan ze onder strikte voorwaarden opvragen. Daarvoor werden kentekengegevens van weggebruikers die in geen enkel bestand voorkwamen binnen 24 uur gewist. Het Openbaar Ministerie moet voor elke bevraging toestemming geven.