Het Oude Dorp is toe aan een opknapbeurt en de gemeente werkt dit uit in diverse plannen. Het Beeldkwaliteitsplan (1e fase) bepaalt de sfeer die de openbare ruimte moet uitstralen met bijbehorende materialen. Daarnaast is er een Verkeersbesluit, dat het college in mei vaststelde en waar nog wel een bezwaarprocedure voor loopt. In het najaar volgt nog een Gebiedsvisie.

VRAAGTEKENS In de raad plaatsten vooral AVA en SP vraagtekens bij de aanpak. “Een jaar geleden kregen we in een presentatie te zien hoe het in het Oude Dorp moest worden," zei AVA-fractieleider Michel Becker. "Het huidige plan ziet er nog net zo uit als toen, en destijds moest de participatie nog beginnen. Ik was dus niet verbaasd dat bewoners klaagden onvoldoende bij het plannen maken betrokken te zijn geweest.” Omdat volgens Becker veel bewoners en ondernemers tegen de plannen zijn, stelde Becker voor het Beeldkwaliteitsplan in te trekken en het na nieuwe participatie samen met de andere plannen later opnieuw in de raad te brengen.

Ook Patrick Adriaans (SP) pleitte daarvoor: “Het Beeldkwaliteitsplan, het Verkeersbesluit en de Gebiedsvisie hebben een relatie tot elkaar. Wij vragen ons bovendien af: wat is de urgentie hiervan? Dit is geen onderwerp waarvan je in coronatijd zou denken dat het de hoogste prioriteit heeft.”

Paul Feenstra (VVD) wilde niet wachten: “Als ik door het Oude Dorp fiets, dan vallen mij twee dingen op: het is toe aan een opknapbeurt en er rijden veel auto’s. Met het Beeldkwaliteitsplan wordt nadrukkelijk iets gedaan aan het eerste punt en dat is goed voor de bewoners en de ondernemers.” Hij wees erop dat er omvangrijke inspraak geweest is. "Als je je zin niet krijgt, dan kun je harder schreeuwen, maar daar wordt het plan niet beter van.”

BLIJ Wethouder Rob Ellermeijer beriep zich ook op uitgebreide inspraak: “Het begon in 2018 met een inloopbijeenkomst, verder was er een schouw met bewoners en ondernemers, er zijn zeven overleggen geweest met een klankbordgroep, in november konden nog aanvullingen worden ingediend en recent zijn er meermalen spreekuren geweest. Ik kan u zeggen: bewoners en ondernemers zijn blij met dit Beeldkwaliteitsplan. Het kan bovendien worden uitgevoerd ongeacht de voorgenomen maatregelen uit het Verkeersbesluit.”

Over die blijheid wordt verschillend gedacht. Niet alleen Michel Becker heeft veel kritiek vernomen, de Stichting het Oude Dorp i.o. toont cijfers waaruit blijkt dat de helft van de ondernemers, vooral winkeliers, tegen de plannen is en nog eens een kwart in principe akkoord is, mits er nog een en ander verandert. Becker stelde voor dat iedereen nog één keer om tafel gaat om tot een oplossing te komen. Ellermeijer voelde daar niet voor: “We hebben al zo uitgebreid om tafel gezeten. Er is geen enkele aanleiding voor uitstel. Als u het Oude Dorp inloopt kunt u zien waar de urgentie vandaan komt.”

VERBOLGEN Opvallend in het hele verhaal is, dat er eigenlijk geen woord kritiek te horen is op het Beeldkwaliteitsplan zelf. Critici zijn veel meer verbolgen over het Verkeersbesluit. “Oorspronkelijk was het de bedoeling om ’s avonds alleen het noordelijke deel van de Dorpsstraat af te sluiten voor autoverkeer,” zegt Gijs ter Kuile, bestuurslid van de Stichting het Oude Dorp. “Inmiddels gaat het om de afsluiting van de hele Dorpsstraat én de Stationsstraat. Daarover zijn bewoners en ondernemers tevoren nooit geïnformeerd.”

PALEN Volgens het Verkeersbesluit komen er verzinkbare palen die Stationsstraat en Dorpsstraat toegankelijk houden voor bewoners en ondernemers met een vergunning. Als er een auto door moet, dan zakken de paaltjes in de grond. In de ogen van Ter Kuile is dat niet alleen een dure en storingsgevoelige oplossing, maar ook een onveilige: “In zeven jaar zijn er met zulke zuilen meer dan 2500 aanrijdingen met auto’s en fietsen gemeld in 32 gemeenten in Nederland. Je kunt in plaats van die zuilen ook gewoon verkeersborden neerzetten en bewoners en ondernemers een ontheffing geven. Dat is heel goed te handhaven met behulp van camera’s.”

Overigens heeft Ter Kuile zelf geen vastomlijnde plannen voor hoe de verkeersafwikkeling eruit moet gaan zien. Hij vindt dat een onderwerp voor overleg tussen bewoners, ondernemers en gemeente. Hij erkent dat er veel inspraak is geweest: “Daarbij hebben bewoners en ondernemers veel aangedragen. Er is echter niets mee gedaan. Winkeliers, die het vooral van passanten moeten hebben, vrezen nu voor het voortbestaan van hun zaak. Sommige winkeliers zijn al aan het kijken of en per wanneer ze hun huur kunnen opzeggen. Als winkeliers wegtrekken dan betekent dit dat het overdag uitgestorven raakt in het Oude Dorp en dat het er alleen door de aanwezigheid van horeca ’s avonds levendig is.”

BESLUIT Net als AVA en SP vindt ook Ter Kuile dat de raad geen besluit over het Beeldkwaliteitsplan had moeten nemen: “Op zich zijn wij natuurlijk voor verfraaiing van het Oude Dorp. Maar je kunt dat niet los zien van het Verkeersbesluit, want daarin zijn die beweegbare zuilen opgenomen en die zijn natuurlijk in hoge mate bepalend voor hoe het Oude Dorp eruit gaat zien.”

De stichting heeft veel kritiek op de VVD, die in haar ogen de plannen wil doordrukken, zonder met de inbreng van het Oude Dorp zelf rekening te houden. “De VVD heeft in Amstelveen de totalitaire macht en kan doen en laten wat zij wil,” staat in een document van de stichting te lezen. “Ze levert immers de burgemeester, heeft de meerderheid van de wethouders, de meerderheid van de raad en vele lokale mediakanalen om de publieke opinie te bespelen.” Opvallend zijn in ieder geval wel de persberichten van de gemeente en de VVD begin deze week, vooruitlopend op de raadsvergadering van woensdag, over hoe geweldig mooi het Oude Dorp wordt.

BEZWAARPROCEDURE Ondanks de instemming van de raad met het Beeldkwaliteitsplan is voor de stichting de strijd nog niet gestreden. De hoop is nu gericht op de bezwaarprocedure rond het Verkeersbesluit, waarvoor tot 7 juli bezwaren kunnen worden ingediend bij de gemeente. Als de gemeente vervolgens die bezwaren afwijst, dan staat de gang naar de rechter en desnoods de Raad van State open. De stichting het Oude Dorp roept iedereen in het Oude Dorp zoveel mogelijk bezwaarschriften in te dienen. (Info: bit.ly/oudedorp)

René de Leeuw